World ATA Carnet Council (WATAC)

World ATA Carnet Council

ATA-Carnet systemet for toll- og avgiftsfri, midlertidig innførsel av varer omfatter i alt 77 land. Internasjonale tolldokumenter som tillater tollfri og skattefri midlertidig eksport og import av varer i inntil ett år. Systemet baserer seg på internasjonale konvensjoner og utøves av handelskamrene i de enkelte land etter avtale med tollmyndighetene. I Norge er Oslo Chamber of Commerce garanterende organisasjon for systemet.

Hold deg oppdatert på WATAC

Rune Rolfsen

CEO,
Oslo Chamber of Commerce

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.