ICC Voldgift (ICC Arbitration)

voldgift

ICC Court of Arbitration er verdens ledende voldgifts-institusjon for oppgjør av kommersielle tvister ved voldgift.

Internasjonal voldgiftsinstutisjon

Bedrifter engasjert i internasjonal handel har benyttet ICC International Court of Arbitration siden 1923. Hvorfor?

Internasjonal handel finner sted mellom bedrifter fra to eller flere land med hvert sitt rettssystem. Rettslige konflikter må derfor løses på en annen måte enn mellom bedrifter fra samme land. Internasjonal voldgift er her den foretrukne løsning. Den part som vinner frem i voldgiftssaken behøver ikke å gå gjennom en ny rettsprosess i motpartens hjemstat fordi voldgiftsdommer er bindende i alle land som er tilknytet den såkalte New York-konvensjonen, og det er nesten alle land i verden.

ICC er verdens best kjente og mest respekterte internasjonale voldgiftsinstitusjon. Voldgift i regi av ICC er fortsatt mest etterspurt av bedrifter som ønsker å løse sine konflikter utenfor de nasjonale rettssystem.

ICC har utviklet en rekke mekanismer for kvalitetskontroll med voldgiftsprosessen. Som samlet pakke fremstår ICC Voldgift derfor for mange bedrifter som mer betryggende enn de fleste andre måter å løse tvister mellom næringsdrivende på.

ICC er verdens best kjente og mest respekterte internasjonale voldgiftsinstitusjon. Voldgift i regi av ICC er fortsatt mest etterspurt av bedrifter som ønsker å løse sine konflikter utenfor de nasjonale rettssystem.

Valg av voldgiftsdommer

Retten er et forvaltningsorgan som oppnevner voldgiftsdommere, gjennomgår forslag til voldgift og bestemmer godtgjørelse til voldgiftsdommerne.

Norsk medlem av ICC International Court of Arbitration er Advokat Dr. Juris Anders Ryssdal (Glittertind).

Når domstolen skal oppnevne en voldgiftsdommer, henvises det til en av ICCs nasjonalkomiteer, som kommer med forslag til aktuell voldgiftsdommer. Den norske nasjonalkomiteen (ICC Norge) blir forespurt når sted for prosedyren er i Norge, eller når partene har bedt om en norsk voldgiftsdommer.

Den norske nasjonalkomiteen (ICC Norge) blir forespurt når sted for prosedyren er i Norge, eller når partene har bedt om en norsk voldgiftsdommer.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.