Styret i ICC Norge

Jostein Soland

Jostein Soland

Styrets leder

Knut Grønli, Grønligruppen

Styremedlem

Hanne Skogen, Innovasjon Norge

Styremedlem

Tore Myhre

Tore Myhre, NHO

Styremedlem

Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Styremedlem

Jarle Hammerstad

Jarle Hammerstad, VIRKE

Styremedlem