Om International Chamber of Commerce (ICC)

ICC er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransje-organisasjoner i mer enn 130 land. Hovedmålet er å gjøre nasjonal og internasjonal handel sikrere og mer effektiv. ICC har hovedkontor i Paris.

ICC skal bidra til å hjelpe bedrifter til å bygge nettverk i det markedet som man ønsker å operere i.

maxresdefault
Start video

Hva folk ser etter:

International Chamber of Commerce (ICC) har fått innvilget observatørstatus av FN’s generalforsamling. ICCs nye rolle betyr at virksomheter for første gang noensinne vil ha en direkte adgang til FN-systemet. Dette viser også den viktige rollen privat sektor vil ha i forhold til å innfri FNs ambisiøse 2030 Agenda for bærekraftig utvikling.

ICC ble grunnlagt i Atlantic City, USA i 1919. Organisasjonens internasjonale hovedkontor ligger i Paris, og adressen er 33-43 Avenue du Président Wilson. I lokalene til hovedkontoret holdes de fleste møtene innen ICCs Commissions, og her ligger også ICC International Court of Arbitration.

ICC Norge holder til i St. Olavsgate 27, 0166 Oslo

Generalsekretær for ICC Norge er Lisbeth G. Kaarem
E-post: lisbeth@iccnorge.no

Vårt formål

Styret i ICC Norge består av følgende:

jarle-hammerstad-240x300

Jarle Hammerstad, Virke

Styreleder

Harald Minge

Harald Minge,  Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Nestleder

Hanne Skogen, Innovasjon Norge

Styremedlem

Tore Myhre

Tore Myhre, NHO

Styremedlem

Kristine aarflot bilde

Kristine Aarflot, Bryn Aarflot

Styremedlem

MarieNesvik-02aH

Marie Nesvik, Schjødt

Styremedlem

 

 

Historie

Det Internasjonale Handelskammer – ICC er verdens næringslivsorganisasjon med medlemmer fra mer enn 120 land. Det er den eneste representative organisasjon som taler med autoritet på vegne av bedrifter og foretak fra alle sektorer og fra alle kanter av verden.

ICC har siden 1946 hatt første konsultativ status i FN og ICC er den foretrukne næringslivspartner til internasjonale og regionale organisasjoner hver gang man skal treffe beslutninger som angår internasjonal handel.

International Chamber of Commerce (ICC) -verdens største næringslivsorganisasjon som representerer mer enn seks millioner medlemmer i over 100 land har fått innvilget observatørstatus av FN’s generalforsamling.

ICCs nye rolle betyr at virksomheter for første gang noensinne vil ha en direkte adgang til FN-systemet. Dette viser også den viktige rollen privat sektor vil ha i forhold til å innfri FNs ambisiøse 2030 agenda for bærekraftig utvikling.

Grunnlagt i 1919

ICC ble grunnlagt i Atlantic City, USA i 1919. Den norske avdelingen ble opprettet i 1922.

Hovedkontor i Paris

Organisasjonens internasjonale hovedkontor ligger i Paris, og adressen er 33-43 Avenue du Président Wilson. I lokalene til hovedkontoret holdes de fleste møtene innen ICCs Commissions, og her ligger også ICC International Court of Arbitration.

Kommisjoner

Arbeidet i ICC utføres i et 20-talls kommisjoner og utvalg, og resultatene nedfelles i form av retningsgivende og bindende regelverk som alle bedrifter må forholde seg til. 

Som eksempler kan nevnes risikoovergang eller INCOTERMS, Remburs, Bills of Exchange, Demand Guarantees, Standardavtaler/kontrakter og Bill of Lading. Det er eksperter fra medlemsbedriftene som utfører det praktiske arbeidet i kommisjonene, der også Norge er godt representert.

Commercial Crime Services (CCS)

Det Internasjonale Handelsammer (ICC) etablerte for snart 30 år siden en organisasjon – Commercial Crime Services (CCS) hvis formål var å forebygge og undersøke økonomisk kriminalitet for sine medlemmer.

I dag er det mer enn 700 medlemmer i 120 land rundt om i verden som får jevnlige oppdateringer fra denne organisasjonen. Captain P. Mukundan er leder for denne organisasjonen, som teller advokater, tidligere politifolk, forsikrings- og bankfolk, sjøkapteiner o.a.

CCS holder til i London, men arbeider for medlemmer og andre klienter over hele verden. Virksomheten skal bekjempe piratkopiering og forfalskning, økonomisk kriminalitet, piratvirksomhet som rammer maritime miljøer og transport samt cybercrime.