• Incoterms® 2020
 • Ferdig

Introduksjonskurs i Incoterms® 2020

ICC Norge kan endelig avsløre de nye Incoterms® reglene og arrangerer nå introduksjonskurs i de nye Incoterms® 2020. Etter 4 års revisjonsarbeid foreligger nå de nye og reviderte Incoterms® som trer i kraft 1. januar 2020.

Strategisk og riktig bruk av Incoterms® kan gi store besparelser på inn- og utgående transport. Både logistikk, salg og toppledelse i et selskap burde ha aktiv kjennskap til hva de forskjellige klausulene betyr.
Caspar-Fabini
Caspar Fabini
Innovasjon Norge

Kursene er heldagskurs fra kl 09:00 til 15:00 inkludert lunsj, og er tilpasset både dem som knapt har hørt om Incoterms®, så vel som «ekspertene».

Programmet tar for seg Incoterms® generelt, men med fokus på endringene og de nå nye Incoterms® 2020.

Kommende kurs

 • Tønsberg, 5. februar 2020
 • Stavanger, 10. mars 2020
 • Bergen, 11. mars 2020
 • Ålesund, 12. mars 2020
 • Kristiansand, 17. mars 2020
 • Oslo, 24. mars 2020
 • Bodø, 28. april 2020
 • Gjøvik, 30. april 2020
 • Trondheim, 6. mai 2020
 • Porsgrunn, 7. mai 2020
 • Hamar, 13. mai 2020

Hovedpunkter i programmet:

 • Incoterms® og deres funksjon ved kjøp, salg og transport av varer.
 • Incoterms® forhold til Avtaleretten, Kjøpsretten, Transportretten og Forsikringsretten.
 • Incoterms® forhold til Internasjonale kjøp og salg.
 • Detaljert gjennomgang av de 10 reglene i Incoterms® 2020.
 • Detaljert gjennomgang av endringene og hva som er nytt i Incoterms® 2020.
 • Detaljert gjennomgang av samtlige 11 Incoterms® samt momenter ved valg av Incoterms®.

Kursholdere

christian-lien

Christian Lien

Lisbeth Kaarem,
ICC Norge

Olav Hermansen,
Norges Lastebileier-Forbund

arild-larsen

Arild Larsen,
If Skadeforsikring

Incoterms® er som kjent viktig for både selgere, kjøpere, logstikkpersonell, transportører og speditører samt økonomi og dokumentasjon/compliance medarbeidere. Kurset er også relevant for advokater/juridisk personell og er derfor godkjent som obligatorisk etterutdanning av Advokatforeningen.

Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet og Advokatforeningen.

Advarsel for falsk informasjon om Incoterms®

Nylig har nettsteder og lignende begynt å tilby informasjon om den kommende oppdateringen av regelverket Incoterms® 2020.

Det internasjonale handelskammeret (ICC) advarer mot å få tilgang til all informasjon gjennom disse kanalene, da det mest sannsynlig er forfalskning.

For korrekt informasjon om oppdateringen, kontakt ICC direkte, som har vært ansvarlig for å publisere og oppdatere reglene siden 1936.