Trade Finance: Import & Export Financing

Trade Finance: Import & Export Financing

Hvordan unngå å snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet.

Få forståelse av hva leveringsbetingelser – Incoterms® er. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser. 

Hvordan sikre betalinger? Vi tar en gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.

Moms og tollbehandling

Kurset passer både for regnskapsførere, revisorer, advokater og for deg som jobber med internasjonal handel. 

Kurset innrapporteres som etterutdanning til finanstilsynet og advokatforeningen.

– 7 timer  (4 timer rettslære og 3 timer regnskap)

Neste kurs:

Oslo

Bergen

Stavanger

Kursledere – Oslo

christian-lien

Christian Lien
Director Cargo and Claims
Fender Marine

Pascale Heffermehl
Senior Advisor Trade Finance / Head of guarantees
Danske Bank
Tore Skoglund
Head of Trade Finance
Danske Bank

Morten Høgberg
National Customs Manager
Kuehne Nagel AS

Lisbeth Kaarem
Generalsekretær
ICC Norge

Kursledere – Bergen

christian-lien

Christian Lien
Director Cargo and Claims
Fender Marine

Finn Slettli
Head of Trade Finance Sales
Swedbank

Morten Høgberg
National Customs Manager
Kuehne Nagel AS

Lisbeth Kaarem
Generalsekretær
ICC Norge

Kursledere – Stavanger

christian-lien

Christian Lien
Director Cargo and Claims
Fender Marine

Caspar Fabini
Eksportrådgiver

Innovasjon Norge

Morten Høgberg
National Customs Manager
Kuehne Nagel AS

Lisbeth Kaarem
ICC Norge

Agenda

 • Incoterms® / leveringsbetingelser inkludert transportrett og transportforsikring
 • Ta kontroll på din motpartsrisiko i internasjonal handel
 • Internasjonale betalingsbetingelser og oppgjørsinstrumenter
  • Internasjonale oppgjørsformer – hva passer når?
  • Rembursbegreper og remburstyper
  • Salg på rembursbetingelser
  • Styring av kontrakts- og rembursbetingelser
 • Internasjonale garantier
  • Gjennomgang av ulike garantityper og bruksområder
  • Viktige garantibegreper og betingelser
  • ICC regelverk URDG 758 for On Demand Garantier
  • Styring av garantitekster og viktige fallgruver
  • Håndtering av bankgarantier
 • Moms og tollbehandling
  • Grunnlag for avgifter ved import og eksport
  • Kort innføring i relevante rubrikker på tolldeklarasjonen
  • Handelsavtalers påvirkning på avgiftene

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift

 • Medlemspris: NOK 3.900,-
 • Ikke medlemmer NOK 4.900,-

Autoriserte regnskapsførere, revisorer og medlemmer av ICC, Oslo Chamber of Commerce, Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger-regionen får rabatt på kursavgiften.  Alle priser er eks. mva. Bindende påmelding.

Emneområder

 • Incoterms® – leveringsbetingelser
 • Remburs og dokumentinkasso
 • Internasjonale garantier
 • Moms
 • Tollbehandling

Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Meld deg på kurset