Workshop: Incoterms® 2010

incoterms 2010 workshop

Et praktisk kurs som passer for alle som er involvert i internasjonal handel. Feil bruk av leveringsbetingelser kan få store økonomiske konsekvenser.

Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning for medlemmer av Den norske Advokatforening.

Meget dyktige foredragsholdere som har mange års erfaring.

Neste kurs:

Ålesund

 • 28. mai 2019
 • 09.00 – 16.00
 • Thon Hotel Ålesund, Kongensgate 27

Kristiansand

 • 13. juni 2019
 • 09.00 – 16.00
 • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Dronningensgate 2A

Workshop ledere med mange års erfaring

Olav Hermansen og Arild Larsen har tilsammen mer enn 30 års erfaring med bruk av Incoterms®-regelverket, både som rådgivere og forelesere.

Olav Hermansen er utdannet Cand.Polit, bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk. Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med internasjonale handelsbetingelser og handelsforenkling, fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne+Nagel og NorStella. Han deltok aktivt i arbeidet med å revidere både 2000- og 2010 versjonen av Incoterms. Han arbeider nå som næringspolitisk seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Arild Larsen, fagsjef i If Skadeforsikring med ansvar for transport- og transportansvars-forsikring. Kursholder i transportrett og leveringsbetingelser siden 1985. Utdannet i Oslo / London innen forsikring, transport- og kjøpsrett, samt risikovurdering.

Program

Fra kjennskap – til konkurransedyktig kunnskap

Klokkeslett Tema Agenda
09.00 - 09.15 Åpning av kurset Presentasjonsrunde og program
09.15 - 10.15 Hva leveringsbetingelser er – og ikke er Gjennomgang og gruppeoppgaver
10.15 - 10.30 Pause
10.30 - 11.30 Fokus på EXW, FCA, FOB og FAS Gjennomgang og gruppeoppgaver
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 13.00 Fokus på CPT, CIP, CFR og CIF Gjennomgang og gruppeoppgaver
13.00 - 13.15 Pause
13.15 - 14.00 Fokus på DAP, DAT og DDP Gjennomgang og gruppeoppgaver
14.00 - 14.15 Pause
14.15 - 15.00 Incoterms® 2010 – bruk og begrensninger – vett og uvett Forhold til transport- og betalingsbetingelser, toll, eiendomsrett og tvingende lover
15.00 - 15.10 Pause
15.10 - 15.40 Incoterms® 2010 = leveringsservice. Mellom hverdags- og strategivalg Gjennomgang og gruppeoppgaver
15.40 - 16.00 Valg av leveringsbetingelse. Hvordan få gjennomslag eksternt og internt? Gjennomgang og gruppeoppgaver

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Bakgrunn

Incoterms® 2010 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Dessverre viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå ut uheldig på flere måter, blant annet ved at:

 • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
 • Uvitende, men påståelige selgere og kjøper i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer og ansvarsforpliktelser.

«Practice Makes Perfect»

Derfor har ICC Norge satt opp workshopen «Incoterms® 2010 – Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap».

På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til en del klassiske misforståelser om hva Incoterms® 2010 er – og IKKE er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får du således en god forståelse av hvordan din bedrift kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkerhet.

Foruten vanlig kursdokumentasjon får du også med et svært matnyttig oppslagsverk: «Incoterms® 2010 – Questions and expert ICC guidance on the Incoterms® 2010 rules».

Hvem har nytte av denne workshopen?

Denne workshopen er først og fremst myntet på deltakere som har grunnleggende kunnskaper om leveringsbetingelser, men som ønsker å bli sikrere i valg og bruk av Incoterms® 2010. Erfaringsutveksling «på godt og vondt» er en viktig del av workshopen.

Men også nykommere som ønsker en grundig innføring i bruken av leveringsbetingelsene vil ha nytte av denne workshopen. Deltakerne vil på kurset bli delt inn i smågrupper bestående av mer og mindre erfarne Incoterms® 2010-brukere.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift

 • For medlemmer hos ICC Norge, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Norges Lastebileier-Forbund: NOK 3.900,-
 • Ikke medlemmer: NOK 4.900,-

Bindende påmelding innen 24.05.19

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som «Incoterms® 2010 Q&A- Questions and expert ICC-guidance on the Incoterms® 2010 rules», Incoterms®2010 grafisk oversikt, samt lunsj og forfriskninger.

Emneområder

 • Incoterms® – leveringsbetingelser
 • Remburs og dokumentinkasso
 • Internasjonale garantier
 • Moms
 • Tollbehandling

Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Meld deg på kurset

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.