Workshop: Incoterms® 2020

ICC Norge presenterer Incoterms(r) 2020

Et praktisk kurs for deg som har basis kunnskap om Incoterms®. På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til hva Incoterms® er – og IKKE er.

Denne workshopen er en fin fortsettelse etter å ha deltatt på kurs i Incoterms®.

Kurskalender for 2023 – 2 workshop 1. halvår 2023

kurssted ogDato kommer09:00 - 16:00
OsloDato kommer09:00 - 16:00

Advarsel for falsk informasjon om Incoterms®

Nylig har nettsteder og lignende begynt å tilby informasjon om den kommende oppdateringen av regelverket Incoterms® 2020.

Det internasjonale handelskammeret (ICC) advarer mot å få tilgang til all informasjon gjennom disse kanalene, da det mest sannsynlig er forfalskning.

For korrekt informasjon om oppdateringen, kontakt ICC direkte, som har vært ansvarlig for å publisere og oppdatere reglene siden 1936.

Program

Fra kjennskap – til konkurransedyktig kunnskap

KlokkeslettTemaAgenda
09.00 - 09.15Åpning av kursetPresentasjonsrunde og program
09.15 - 10.15Hva leveringsbetingelser er – og ikke erGjennomgang og gruppeoppgaver
10.15 - 10.30Pause
10.30 - 11.30Fokus på EXW, FCA, FOB og FASGjennomgang og gruppeoppgaver
11.30 - 12.15Lunsj
12.15 - 13.00Fokus på CPT, CIP, CFR og CIFGjennomgang og gruppeoppgaver
13.00 - 13.15Pause
13.15 - 14.00Fokus på DAP, DPU og DDPGjennomgang og gruppeoppgaver
14.00 - 14.15Pause
14.15 - 15.00Incoterms® 2020 – bruk og begrensninger – vett og uvettForhold til transport- og betalingsbetingelser, toll, eiendomsrett og tvingende lover
15.00 - 15.10Pause
15.10 - 15.40Incoterms® 2020 = leveringsservice. Mellom hverdags- og strategivalgGjennomgang og gruppeoppgaver
15.40 - 16.00Valg av leveringsbetingelse. Hvordan få gjennomslag eksternt og internt?Gjennomgang og gruppeoppgaver

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Påmeldingsskjema

Workshop ledere med mange års erfaring

Olav Hermansen og Arild Larsen har tilsammen mer enn 30 års erfaring med bruk av Incoterms®-regelverket, både som rådgivere og forelesere.

Olav Hermansen er utdannet Cand.Polit, bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk. Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med internasjonale handelsbetingelser og handelsforenkling, fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne+Nagel og NorStella. Han deltok aktivt i arbeidet med å revidere både 2000- og 2010 versjonen av Incoterms. Han har også arbeidet som næringspolitisk seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Arild Larsen, har vært fagsjef i If Skadeforsikring med ansvar for transport- og transportansvars-forsikring. Kursholder i transportrett og leveringsbetingelser siden 1985. Utdannet i Oslo / London innen forsikring, transport- og kjøpsrett, samt risikovurdering.

Bakgrunn

Incoterms® 2020 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Dessverre viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2020 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå ut uheldig på flere måter, blant annet ved at:

  • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
  • Uvitende, men påståelige selgere og kjøper i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer og ansvarsforpliktelser.

«Practice Makes Perfect»

Derfor har ICC Norge satt opp workshopen «Incoterms® 2020 – Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap».

På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til en del klassiske misforståelser om hva Incoterms® 2020 er – og IKKE er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får du således en god forståelse av hvordan din bedrift kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkerhet.

Foruten vanlig Incoterms® 2020 regelverket får deltakerne med seg et oppgave- og veiledningshefte som består av 50 praktiske eksempler på bruk og feil bruk av Incoterms® 2020.

Hvem har nytte av denne workshopen?

Denne workshopen er først og fremst myntet på deltakere som har grunnleggende kunnskaper om leveringsbetingelser, men som ønsker å bli sikrere i valg og bruk av Incoterms® 2020. Erfaringsutveksling «på godt og vondt» er en viktig del av workshopen.

Men også nykommere som ønsker en grundig innføring i bruken av leveringsbetingelsene vil ha nytte av denne workshopen. Deltakerne vil på kurset bli delt inn i smågrupper bestående av mer og mindre erfarne Incoterms® 2020-brukere.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift

  • For medlemmer hos ICC Norge, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Oslo Chamber of Commerce, Bergen Næringsråd og Næringsforeningen i Stavanger-regionen  NOK 3.900,-
  • Ikke medlemmer: NOK 4.900,-

Bindende påmelding 

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som «Incoterms® 2020 regelverket Incoterms®2020 grafisk oversikt, oppgave- og veiledningshefte som består av 50 praktiske eksempler på bruk og feil bruk av Incoterms® 2020,  samt lunsj og forfriskninger.

Emneområder

  • Incoterms® – leveringsbetingelser
  • Remburs og dokumentinkasso
  • Internasjonale garantier
  • Moms
  • Tollbehandling

Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettes til: