Workshop: Incoterms® 2020

Et praktisk kurs som passer for alle som er involvert i internasjonal handel. Feil bruk av leveringsbetingelser kan få store økonomiske konsekvenser.

Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning for medlemmer av Den norske Advokatforening.

Meget dyktige foredragsholdere som har mange års erfaring.

Neste kurs:

Gardermoen

Ålesund

Workshop ledere med mange års erfaring

Olav Hermansen og Arild Larsen har tilsammen mer enn 30 års erfaring med bruk av Incoterms®-regelverket, både som rådgivere og forelesere.

Olav Hermansen er utdannet Cand.Polit, bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk. Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med internasjonale handelsbetingelser og handelsforenkling, fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne+Nagel og NorStella. Han deltok aktivt i arbeidet med å revidere både 2000- og 2010 versjonen av Incoterms. Han har også arbeidet som næringspolitisk seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Arild Larsen, har vært fagsjef i If Skadeforsikring med ansvar for transport- og transportansvars-forsikring. Kursholder i transportrett og leveringsbetingelser siden 1985. Utdannet i Oslo / London innen forsikring, transport- og kjøpsrett, samt risikovurdering.

Program

Fra kjennskap – til konkurransedyktig kunnskap

KlokkeslettTemaAgenda
09.00 - 09.15Åpning av kursetPresentasjonsrunde og program
09.15 - 10.15Hva leveringsbetingelser er – og ikke erGjennomgang og gruppeoppgaver
10.15 - 10.30Pause
10.30 - 11.30Fokus på EXW, FCA, FOB og FASGjennomgang og gruppeoppgaver
11.30 - 12.15Lunsj
12.15 - 13.00Fokus på CPT, CIP, CFR og CIFGjennomgang og gruppeoppgaver
13.00 - 13.15Pause
13.15 - 14.00Fokus på DAP, DAT og DDPGjennomgang og gruppeoppgaver
14.00 - 14.15Pause
14.15 - 15.00Incoterms® 2020 – bruk og begrensninger – vett og uvettForhold til transport- og betalingsbetingelser, toll, eiendomsrett og tvingende lover
15.00 - 15.10Pause
15.10 - 15.40Incoterms® 2020 = leveringsservice. Mellom hverdags- og strategivalgGjennomgang og gruppeoppgaver
15.40 - 16.00Valg av leveringsbetingelse. Hvordan få gjennomslag eksternt og internt?Gjennomgang og gruppeoppgaver

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Bakgrunn

Incoterms® 2020 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Dessverre viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2020 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå ut uheldig på flere måter, blant annet ved at:

  • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
  • Uvitende, men påståelige selgere og kjøper i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer og ansvarsforpliktelser.

«Practice Makes Perfect»

Derfor har ICC Norge satt opp workshopen «Incoterms® 2020 – Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap».

På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til en del klassiske misforståelser om hva Incoterms® 2020 er – og IKKE er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får du således en god forståelse av hvordan din bedrift kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkerhet.

Foruten vanlig kursdokumentasjon får du også med et svært matnyttig oppslagsverk: «Incoterms® 2010 – Questions and expert ICC guidance on the Incoterms® 2010 rules».

Hvem har nytte av denne workshopen?

Denne workshopen er først og fremst myntet på deltakere som har grunnleggende kunnskaper om leveringsbetingelser, men som ønsker å bli sikrere i valg og bruk av Incoterms® 2020. Erfaringsutveksling «på godt og vondt» er en viktig del av workshopen.

Men også nykommere som ønsker en grundig innføring i bruken av leveringsbetingelsene vil ha nytte av denne workshopen. Deltakerne vil på kurset bli delt inn i smågrupper bestående av mer og mindre erfarne Incoterms® 2020-brukere.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift

  • For medlemmer hos ICC Norge, Næringsforeningen i Ålesundsregionen, Oslo Chamber of Commerce og Norges Lastebileier-Forbund: NOK 3.900,-
  • Ikke medlemmer: NOK 4.900,-

Bindende påmelding 

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som «Incoterms® Q&A- Questions and expert ICC-guidance on the Incoterms® 2010 rules», Incoterms®2020 grafisk oversikt, samt lunsj og forfriskninger.

Emneområder

  • Incoterms® – leveringsbetingelser
  • Remburs og dokumentinkasso
  • Internasjonale garantier
  • Moms
  • Tollbehandling

Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Meld deg på kurset