Kurs i Incoterms® 2020 

ICC Norge fortsetter å arrangere Incoterms® kurs over hele landet. Leveringsbetingelsene – Incoterms®2020,  er utformet for å enkelt beskrive hvem som er ansvarllig under transporten, hvem som skal betale kostnadene, og hvilke forpliktelser kjøper og selger har. En virksomhets lønnsomhet kan falle dersom noe uforutsett skjer under levering. Å velge riktig leveringsbetingelse er derfor av største betydning for å unngå kostbare overraskelser.

Kurskalender for 2023

Datoer og byer blir forløpende oppdatert i løpet av høsten

Vi holder også bedriftsinterne kurs, ta kontakt for tilbud!

KursstedDatoTid
Oslodato kommer09:00 - 16:00
Bergendato kommer09:00 - 16:00

Kursene blir heldagskurs og er tilpasset både dem som knapt har hørt om Incoterms®, så vel som for «ekspertene» som trenger oppdatering på de nye reglene. Programmet tar for seg Incoterms® generelt, men med fokus på alle endringene og de nå nye Incoterms® 2020. 

Hvis du ønsker den nye Incoterms-boken kommer kr. 500.- i tillegg (veil pris kr. 650.-)

Hovedpunkter i programmet

 • Incoterms® og deres funksjon ved kjøp, salg og transport av varer.
 • Incoterms® forhold til Avtaleretten, Kjøpsretten, Transportretten og Forsikringsretten.
 • Incoterms® forhold til Internasjonale kjøp og salg.
 • Detaljert gjennomgang av de 10 reglene i Incoterms® 2020.
 • Detaljert gjennomgang av endringene og hva som er nytt i Incoterms® 2020.
 • Detaljert gjennomgang av samtlige 11 Incoterms® samt momenter ved valg av Incoterms®.
 • Koblinger salgskontrakt (kjøpskontrakt) leverings- og betalingsbetingelser

Incoterms® er som kjent viktig for både selgere, kjøpere, logstikkpersonell, transportører og speditører samt økonomi og dokumentasjon/compliance medarbeidere. Kurset er også relevant for advokater/juridisk personell og er godkjent som obligatorisk etterutdanning av Advokatforeningen.

Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet og Advokatforeningen

Advarsel for falsk informasjon om Incoterms®

Nylig har nettsteder og lignende begynt å tilby informasjon om den kommende oppdateringen av regelverket Incoterms® 2020.

Det internasjonale handelskammeret (ICC) advarer mot å få tilgang til informasjon gjennom disse kanalene, da det mest sannsynlig er forfalskning.

For korrekt informasjon om oppdateringen, kontakt ICC direkte, som har vært ansvarlig for å publisere og oppdatere reglene siden 1936.

Påmeldingsskjema

Næringsforeningene

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift

 • Medlemspris: NOK 3.900,-
 • Ikke medlemmer NOK 4.900,-

ICCs medlemmer, medlemmer av Næringsforeningene og handelskamre over hele landet, samt autoriserte regnskapsførere og revisorer får rabatt på kursavgiften.  Alle priser er eks. mva.

Merk: Bindende påmelding.

Emneområder

Lansering av nye Incoterms® 2020: 

Incoterms® er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser, som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Klausulene angir hvem som til enhver tid har risikoen for gods underveis, hvem som skal betale kostnadene og hvilke forpliktelser kjøper og selger har.

Minner om smittevernstiltak:

 • ICC Norge forholder seg til de tilenhver tids gjeldende smittevernsråd og anbefalinger fra FHI. , men vi anbefaler uansett at hvis du er forkjølet eller har andre sykdomssymptoner, ber vi om at du holder deg hjemme
 • Vi vil også sørge for at det alltid vil bli tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og oppmuntrer til dette under alle våre arrangementer.

Velkommen til kurs!

Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Kursholdere

Christian Lien

Lisbeth Kaarem