ÅRSMØTE: ICC 100 ÅR

100 Years of Trade & Investment – lessons learned & challenges ahead v/Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg kommer til Oslo som foredragsholder på ICC Norge sitt årsmøte den 5. april! ICC Norge holder avholder sitt årsmøte fredag 5. april.

Marcus Wallenberg er dagens foredragsholder og ICCs 100-års jubileum blir også markert.

Foredragsholder

marcus-wallenberg

Marcus Wallenberg
Adm.dir. og grunnlegger av Stockholms Enskilda Bank

lisbeth-kaarem

Lisbeth Kaarem
ICC Norge

Årsmøte program

12.30: Årsmøte starter

13.00: Lunch buffet med forfriskninger

14.00: 100 years of Trade & Investment – lessons learned & challenges ahead v/Marcus Wallenberg

15.30: Avslutning

ICC har vært i forkant på å fremme fred og velstand globalt siden 1919

  • ICC ble grunnlagt etter Første Verdenskrig, da det ikke fantes verdensregler innen handel, investering, finans eller kommersielle forhold.
  • ICCs grunnleggere handlet med sin overbevisning om at sterkere kommersielle relasjoner mellom nasjoner ville redusere risiko for krig og væpnet konflikt.
  • ICCs grunnleggere ble referert til som «The merchants of peace».
    ICCs internasjonale voldgiftsdomstol ble grunnlagt i 1923 og er fortsatt den mest foretrukne voldgiftsinstitusjonen i verden.
  • På 1950-tallet utarbeidet ICC det første utkastet til New York-konvensjonen – FN-avtalen som grunnla internasjonal voldgift.

– ICC IS ENSURING THE ORGANISATION IS FIT FOR PURPOSE FOR THE NEXT 100 YEARS

Meld deg på Årsmøtet: Oslo, 5. april

Sted: Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90.

Tid: 12.30 – 15.00

Påmelding er gratis!