Eksport og import av varer – en oversikt over internasjonale handelsregler og praksis

OSLO, 10. mars 2022 – FELIX KONFERANSESENTER, AKER BRYGGE

bli-medlem-icc-norge

Bakgrunn

Mange som arbeider i eksport- eller importbedrifter opplever at ingen dag er helt lik og at jobben byr på mange spennende utfordringer Men risikoen for at ting går galt er også større når varer krysser grenser. Kan det henge sammen med at du ikke vet hvilke kjøreregler som gjelder eller hvilken verktøykasse du har til rådighet for å håndtere risiko, kostnader og dine rettigheter?

Formål med kurset

Formålet med kurset er å gi en oversikt over viktige handelsregler og praksis når varer krysser grenser. Det er viktig å se sammenhenger og konsekvenser. Dette gjør det både enklere å foreta forretningsmessige gode valg og vite når du trenger eksperthjelp – og til hva.

Målgrupper for kurset

Dette kurset vil særlig være nyttig for deg som er relativt ny som eksport- eller importmedarbeider. Men også medarbeidere med praktisk erfaring som har behov for bedre kunnskap om sentrale handelsbegreper og som ønsker å se sitt arbeid i en større sammenheng vil ha utbytte av dette kurset.
Siden boken «ICC Guide to Export/Import» inngår som en del av kursmaterialet vil du dessuten å få med deg et aktuelt oppslagsverk hvor du finner praktiske tips og råd.

Foreleseren

Foreleseren Olav G. Hermansen er utdannet Cand. Polit., bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk. Gjennom det meste av sitt yrkesliv har han jobbet med internasjonale handelsbetingelser og transport, i Norges Eksportråd /Innovasjon Norge, Kuehne + Nagel, NorStella og Norges Lastebileier-Forbund.
Hermansen har i en årrekke deltatt aktivt i ICCs komitearbeid, bla. i utviklingen av Incoterms-regelverket. Han har utgitt guider om risikohåndtering i internasjonal handel, om handelsdokumenter og betalingssikring. I over 10 år var han redaktør av Eksporthåndboken.
Sist, men ikke minst har Hermansen vært «Norge rundt» som foreleser, både på en rekke bedriftsinterne og åpne kurs knyttet til internasjonal handel og transport.

Kursprogram

10. mars 2022 i OSLO

 • 09:00 – 09:10
  • Åpning av kurset.
  • ICC Guide to Export/Import
 • 09:10 – 09:45
  • Rammer og risikovurderinger i internasjonal varehandel
  • Hvilke risiki – og håndteringen av disse?
  • Vern av dine produkter
  • Internasjonale rammesettere
 • 09:45 – 10:00
  • Pause
 • 10:00 – 10:45
  • Internasjonale kontrakter
  • Rettssystemer og typer salg og kjøp
  • Bruk av modellkontrakter
  • Direktesalg/kjøp
  • Salg via distributør og agent
  • Andre typer salg og kjøp
 • 10:45 – 11:00
  • Pause
 • 11:00 – 11:45
  • Incoterms® 2020 – de internasjonale leveringsbetingelsene
  • Hva leveringsbetingelser er – og ikke er
  • En oversikt over de enkelte leveringsbetingelsene
 • 11:45 – 12.30
  • Lunsj 
 • 12:30 – 13:15
  • Når varer krysser grenser
  • Noen viktige tolltemaer
  • Handelsdokumenter – hva og hvorfor?
  • Andre kontrolletater enn tollvesenet
 • 13:15 – 13:30
  • Pause
 • 13:30 – 14:15
  • Internasjonal transport og transportforsikring
  • Hvem utfører og organiserer transporten?
  • Ansvarsregler i internasjonal transport
  • Transportforsikring – hva og hvorfor?
 • 14:15 – 14:20
  • Pause
 • 14:20 – 15:10
  • Internasjonal betalingssikring
  • Hvilken risiko – hvilken sikring?
  • Dokumentinkasso og remburs
  • Garantier
  • Andre sikringsformer
  • Sikring – sett fra importørens ståsted
 • 15:10 – 15:30
  • Oppsummering – kontakttips

Vi tar forbehold om mindre justeringer av tidsplanen

Påmeldingsskjema