Kommende kurs og arrangementer

  • Ålesund, 28. mai
  • Kristiansand, 13. juni

ICC Norge arrangerer kurs innen Incoterms® (leveringsbetingelser), og Betalingssikring over hele landet, i tillegg til bedriftsinterne Incoterms® kurs. Dette for å gjøre din hverdag enklere og unngå dyre konflikter og tvister. Og hvis noe går galt underveis, har du valgt riktig leveringsbetingelse? Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser, er alle i bedriften oppdatert?

Incoterms® 2010, som er laget av ICC, er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Dessverre viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå uheldig ut på flere måter, blant annet ved at:
  1. Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
  2. Uvitende, men påståelige selgere og kjøpere i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer og ansvarsforpliktelser.

Incoterms® 2010 er viktige kjøreregler, både nasjonalt og i internasjonal handel. Reglene brukes over hele verden, og ICC holder kontinuerlig kurs i Incoterms®.

Foredragsholdere med mange års erfaring og kvalitetssikret av ICC som de beste på sitt område.

ICC Norge har arrangert kontinuerlig kurs over hele Norge, både eksternt og bedriftsinternt.

Erfaringsmessig passer kurset for befraktere, importører, eksportører, transportører, folk i forsikring og bank, forretningsjurister, logistikkpersonell og ikke minst selgere som er de som binder opp bedriften gjennom kontraktsinngåelse, samt medarbeidere i økonomiavdelingen vil også ha nytte av denne oppdateringen.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.