Kommisjoner

kommisjoner

Kommisjonenes arbeid sørger for å ivareta norske forretningsinteresser i ICC-sammenheng, samt informere de norske myndigheter om ICCs standpunkt.

Som medlem av ICC Norge kan du delta som en av ekspertene i en eller flere av våre kommisjoner.

De norske kommisjonsmedlemmene bidrar til utarbeidelse av nytt regelverk og i de mange uttalelsene fra ICC. Som ekspert blir du en del av den globale arbeidsgruppen som arbeider med å utvikle ditt fagområde. Dette betyr at du deltar i prosessen med å utarbeide og revidere retningslinjene som globalt gjelder for din bransje.

I tillegg til deltakelse i det globale kommisjonsarbeidet, er du også en del av gruppen av norske eksperter som er aktive innenfor samme fagområde. Det gir deg mulighet til å møte og diskutere aktuelle saker med andre fagfolk, samt at det gir mulighet for å oppnå enighet om norske standpunkt på globale saker i kommisjonene.

En deltakelse i kommisjonene gir deg muligheten til å knytte verdifulle nettverk til faglige instanser verden over.

Det er ICC Norge’s sekretariat som innstiller nye norske eksperter til å delta i arbeidet i de globale kommisjonene. Du er velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker å bli en av våre norske eksperter.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.