Kommisjoner

Kommisjonenes arbeid sørger for å ivareta norske forretningsinteresser i ICC-sammenheng, samt informere de norske myndigheter om ICCs standpunkt.

Som medlem av ICC Norge kan du delta som en av ekspertene i en eller flere av våre kommisjoner.

De norske kommisjonsmedlemmene bidrar til utarbeidelse av nytt regelverk og i de mange uttalelsene fra ICC. Som ekspert blir du en del av den globale arbeidsgruppen som arbeider med å utvikle ditt fagområde. Dette betyr at du deltar i prosessen med å utarbeide og revidere retningslinjene som globalt gjelder for din bransje.

I tillegg til deltakelse i det globale kommisjonsarbeidet, er du også en del av gruppen av norske eksperter som er aktive innenfor samme fagområde. Det gir deg mulighet til å møte og diskutere aktuelle saker med andre fagfolk, samt at det gir mulighet for å oppnå enighet om norske standpunkt på globale saker i kommisjonene.

En deltakelse i kommisjonene gir deg muligheten til å knytte verdifulle nettverk til faglige instanser verden over.
Det er ICC Norge’s sekretariat som innstiller nye norske eksperter til å delta i arbeidet i de globale kommisjonene. Du er velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker å bli en av våre norske eksperter.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.