Incoterms ®

incoterms

Incoterms® er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

I 1936 ble de første Incoterms-reglene publisert av ICC (International Chamber of Commerce), og den siste versjonen, Incoterms® 2020 trådte i kraft 1. januar 2020.

Dessverre viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå uheldig ut på flere måter, blant annet ved at:

 1. Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
 2. Uvitende, men påståelige selgere og kjøpere i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer og ansvarsforpliktelser.

Incoterms er viktige kjøreregler

Incoterms er viktige kjøreregler, både nasjonalt og i internasjonal handel. Reglene brukes over hele verden, og ICC holder kontinuerlig kurs i Incoterms®.

Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Valget av Incoterms skal være oppført i handelsfakturaen.

Incoterms 2020

Incoterms® 2020 består av 11 ulike koder, og under følger en forenklet oversikt over når risiko og kostnad overgår fra selger til kjøper.

Har du valgt riktig Incoterms?

Gjennom å forstå hvordan de ulike leveringsbetingelsene påvirker din logistikk, og gjennom å ta aktive valg av Incoterms kan du oppnå både reduserte kostnader og økt kontroll over hele din verdikjede.

Valg av Incoterms handler ikke om å velge riktig eller galt, men å ha et bevisst forhold til hvilke fordeler og ulemper de ulike Incoterms vil innebære for din bedrift.

Nye reviderte Incoterms® 2020 antas å bli presenterte i forbindelse med det Internasjonale Handelskammerets (ICC) 100-års jubileum i 2019. Regelverket vil deretter formelt tre i kraft 1. januar 2020.

Dette er Incoterms

EXW

 • Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy.
 • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsested.

FCA

 • Denne klausulen kan benyttes for alle typer transport.
 • Selgeren overleverer varene, klarert for eksport, i første transportørs (navngitt av kjøperen) varetekt på angitt sted.

FAS

 • Denne klausulen kan kun benyttes for sjøtransport, til havs eller på kanaler.
 • Selgeren må overlevere varene, klarert for eksport, ved siden av skipet i navngitt havn.
 • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter dette tidspunkt.

FOB

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • Selgeren må laste varene ombord på det skipet som er angitt av kjøperen.
 • Ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet.
 • Selgeren må eksportklarere varene.

CFR

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • Selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn.
 • Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet.

CIF

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • I utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene for kjøperen.
 • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet.

CPT

 • Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
 • Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.
 • Kjøper må tegne forsikring av varene under transporten.

CIP

 • Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
 • Selgeren betaler for frakt og forsikring.
 • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette.
 • Risikoen går over til kjøper ved samme tid som for CPT.

DAP

 • Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og når transporten kommer frem til avtalt sted.
 • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

DAT

 • Betyr at selgeren leverer når varene, etter lossing fra det aktuelle transportmiddel, gjøres tilgjengelig for kjøper på en avtalt terminal eller adresse.
 • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til, og lossing på navngitt bestemmelsessted.

DDP

 • Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport).

 

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.