Incoterms

Incoterms er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.

I 1936 ble de første Incotermsreglene publisert av ICC (International Chamber of Commerce), og den siste versjonen er Incoterms 2010 trådte i kraft 1. januar 2011.

Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Valget av Incoterms skal være oppført i handelsfakturaen.

Incoterms 2010 består av 11 ulike koder, og under følger en forenklet oversikt over når risiko og kostnad overgår fra selger til kjøper.

Hva folk ser etter:

Har du valgt riktig Incoterms?

Gjennom å forstå hvordan de ulike leveringsbetingelsene påvirker din logistikk, og gjennom å ta aktive valg av Incoterms kan du oppnå både reduserte kostnader og økt kontroll over hele din verdikjede.Valg av Incoterms handler ikke om å velge riktig eller galt, men å ha et bevisst forhold til hvilke fordeler og ulemper de ulike Incoterms vil innebære for din bedrift.

Nye reviderte Incoterms® 2020 antas å bli presenterte i forbindelse med det Internasjonale Handelskammerets (ICC) 100-års jubileum i 2019. Regelverket vil deretter formelt tre i kraft 1. januar 2020.

Hold deg oppdatert innen Incoterms

Dette er Incoterms

EXW

 • Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy.
 • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsested.

FCA

 • Denne klausulen kan benyttes for alle typer transport.
 • Selgeren overleverer varene, klarert for eksport, i første transportørs (navngitt av kjøperen) varetekt på angitt sted.

FAS

 • Denne klausulen kan kun benyttes for sjøtransport, til havs eller på kanaler.
 • Selgeren må overlevere varene, klarert for eksport, ved siden av skipet i navngitt havn.
 • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter dette tidspunkt.

FOB

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • Selgeren må laste varene ombord på det skipet som er angitt av kjøperen.
 • Ansvaret for varene overføres til kjøper i det øyeblikk varene er ombord i skipet.
 • Selgeren må eksportklarere varene.

CFR

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • Selgeren må bære alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn.
 • Risikoen blir imidlertid overført kjøperen i det øyeblikk varene lastes ombord i skipet.

CIF

 • Brukes kun ved sjøtransport.
 • I utgangspunktet lik CFR, bortsett fra at selgeren også bærer ansvaret for å forsikre varene for kjøperen.
 • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette, idet kjøperen overtar risikoen ved innlasting i skipet.

CPT

 • Tilsvarende CFR, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
 • Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men risikoen for varene går over på kjøper i det øyeblikk varene leveres over til første transportør.
 • Kjøper må tegne forsikring av varene under transporten.

CIP

 • Tilsvarende CIF, men tilpasset andre transportmåter enn sjø.
 • Selgeren betaler for frakt og forsikring.
 • Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette.
 • Risikoen går over til kjøper ved samme tid som for CPT.

DAP

 • Betyr at selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og når transporten kommer frem til avtalt sted.
 • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

DAT

 • Betyr at selgeren leverer når varene, etter lossing fra det aktuelle transportmiddel, gjøres tilgjengelig for kjøper på en avtalt terminal eller adresse.
 • Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til, og lossing på navngitt bestemmelsessted.

DDP

 • Betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport).

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.