ICC AOKpass og gjenåpning av grensene

Hvordan kan ICC AOKpass gjenåpne grensene for reiser og handel i en tid med COVID-19?
ICC AOKpass er et risikoreduserende verktøy som gjør det mulig for myndigheter og grensemyndigheter å gjenåpne grenseoverganger trygt og effektivt.

Med ICC AOKpass kan brukere presentere digitale kopier av medisinske journaler til offentlige myndigheter, grenseoverganger og arbeidsgivere uten at det går på bekostning av GDPR.
ICC AOKpass er støttet av International SOS og SGS Group og bruker digital applikasjon med sikker blockchain-teknologi for å validere og verifisere digitale passeringer uten at brukere må oppgi personlig medisinsk informasjon.

Etter en runde med en vellykket pilot på ICC AOKpass, jobber ICC med nasjonale myndigheter, multilaterale organisasjoner og bedrifter for å etablere en standardisering for grenseoverskridende reiser i COVID-19-tiden.

Her er seks måter som ICC AOKpass kan muliggjøre en sikker gjenåpning av grenseoverskridende reiser og handel:

ETABLERE STANDARDER

I tråd med ICCs grunnleggende retningslinjer for å fremme «Peace and Prosperity» blant annet gjennom utvikling av regler og standarder for å legge til rette for global handel, vil ICC AOKpass gi regjeringer og bedrifter klarhet om kravene til grenseoverskridende reiser. Siden utbruddet av COVID-19 har nasjonale regjeringer innført tollbarrierer, reisebegrensninger og stenging av grenser for å hindre spredning av viruset. Som et resultat har det ført til alvorlige konsekvenser innen global handel for bedrifter, spesielt små og mellomstore (SMB).

Når regjeringer ser på hvordan de tryggest mulig kan gjenåpne økonomiene, vil konkrete globale standarder være avgjørende for å redusere ytterligere forstyrrelser i den globale handelen. Ved å implementere ICC AOKpass kan regjeringer etablere en standard for alle reisende over landegrensene, inkludert de som reiser til arbeidsplasser eller innen forretningsvirksomhet. I mangel av standarder risikerer regjeringer å skape et system med ulik og konkurrerende politikk som bare vil forlenge de økonomiske og menneskelige konsekvensene forbundet med pandemien.

VAKSINE SERTIFISERING

Gitt den siste vaksineutviklingen vil behovet for en standardisert tilnærming til gjenåpning av reise og handel være spesielt viktig de neste månedene. Med legemiddelfirmaer som frigjør imponerende resultater for tidlig vaksine, vil myndighetene snart være forberedt på en tilstrømning av reisende over grensen.

En av fordelene med ICC AOKpass er at myndighetene kan tilpasse seg medisinske fremskritt, for eksempel produksjon og tilgjengelighet av påviste vaksiner. Mens ICC AOKpass nå krever at innkommende reisende presenterer et negativt COVID-19-resultat, kan myndighetene erstatte screeningtester med vaksiner i fremtiden.

FREMSKYNDE GRENSEKONTROLLENE

Ved å bruke sikker blockchain-teknologi vil ICC AOKpass også akselerere grenseoverskridende kontroller. I dag må reisende over landegrensene fylle ut separate papirbaserte dokumenter når de ankommer og reiser fra reisehavner. På grunn av disse fysiske utvekslingene, er reisende og grensepersonell utsatt for å smitte og få overført smitte av viruset. Etter hvert som flere land åpner igjen for handel og reise, vil disse tidkrevende papirbaserte løsningene sannsynligvis føre til kostbare grensekøer og etterslep.

I motsetning til papirbasert utveksling er ICC AOKpass helt kontaktløst og tar bare noen sekunder å skanne. For hver bruker genererer ICC AOKpass en unik skannbar QR-kode som kan presenteres for grensemyndighetene for validering gjennom ICC AOKpass-mobilapplikasjonen. Når man skanner et digitalt pass, mottar grensepersonell et varsel som beskriver om den reisende har lov til å komme inn basert på myndighetenes medisinske krav. Siden ICC AOKpass er helt kontaktløst, er det begrenset risiko for overføring av viruset.

ÅPNE SPESIELT UTSATTE SEKTORER PÅ NYTT

COVID-19 har forårsaket omfattende forstyrrelser i globale forsyningskjeder og bedrifter i alle størrelser, spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB). Reise- og turistbransjen har blitt spesielt påvirket av den nåværende pandemien på grunn av fallende tillitt blant reisende og redusert etterspørsel.

Ved å bruke ICC AOKpass kan nasjonale myndigheter mer sikkert åpne for reiser og luftfartsruter som betjener turistmål. Samtidig kan reiselivs- og turistselskaper innlemme ICC AOKpass i sin virksomhet for å øke forbrukernes og ansattes sikkerhet. Enten det er ansatte som kommer til jobb eller kunder som kommer inn på butikkfronten, gir ICC AOKpass bedrifter en effektiv COVID-19 screeningløsning.

GJENOPPRETTE GLOBALE HANDELSRUTER

ICC AOKpass vil også legge til rette for gjenåpning av kritiske globale handelsruter. På grunn av reisebegrensninger og kontrolltiltak forblir kritiske globale handelsruter alvorlig forstyrret, og i noen tilfeller helt blokkert. Når handelsruter over landegrensene er åpne, lider de vanligvis av hyppige flaskehalser og dokumentasjonskontroller.

Med ICC AOKpass kan regjeringer kutte ned på disse tidkrevende prosedyrene og forbedre tilrettelegging av regional og internasjonal handel. Fra lastebilsjåfører som leverer varer til et naboland, til lasteskip som transporterer produkter rundt om i verden, gir ICC AOKpass bedrifter og myndigheter en rask screenløsning i COVID-19 tiden.

GJENOPPRETTE FORBRUKERNES TILLITT

Det viktigste er at ICC AOKpass vil gjenopprette forbrukernes tillit i bransjer og sektorer herjet av pandemien. Ved å bruke ICC AOKpass, vil forbrukerne føle seg trygge og komfortable når de går inn på fly, arbeidsplasser og skoler/universitetsklasser igjen. Til sammenligning med andre helsetiltak, for eksempel bruk av masker, kan ICC AOKpass sterkt redusere spredningen av COVID-19.

ICC AOKpass oppmuntrer også enkeltpersoner til å bli testet mer, noe som vil hjelpe myndighetene til å identifisere asymptomatiske personer som ellers ikke ville fullføre en COVID-19 test og passere uoppdaget. ICC jobber for å gjøre #ATicketATest til en prioritet for regjeringer over alt.

I motsetning til andre digitale løsninger respekterer ICC AOKpass forbrukernes medisinske personvern og brukerkonfidensialitet. Som et resultat av applikasjonens sikre blockchain-teknologi er svindel umulig. Ved å generere en unik QR-kode avsløres ikke brukerens medisinske historie til grensemyndigheter, myndigheter eller andre tredjeparter.

Delta i samtalen på sosiale medier ved å bruke #ATicketATest.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.