Environment and Energy

Kommisjonen har utarbeidet Charteret, «Næringslivets erklæring for en bærekraftig utvikling». Man har hjulpet industrien med å utforme fornuftige retningslinjer for miljø og forberedt næringslivets innspill overfor mellomstatelige og internasjonale miljøplaner. Kommisjonen er næringslivets representant innen UNEP.

ICC er pådriver for en effektiv og økomonisk utnyttelse av tilgjengelige energiressurser med et minimum av inngrep fra myndighetenes side. Kommisjonen har i de senere år spesielt arbeidet med miljøproblemene knyttet til energiutnyttelsen, og viktigheten av optimal utnyttelse av alle tilgjengelige energikilder.

Hold deg oppdatert på utviklingen innen Environment & Energy

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver,
NHO

Petter Inge Longva

Direktør,
Hydro

2018 ICC Primer on the Global Pact for the Environment

The Pact is a preliminary draft of an international treaty which was initially developed by a group of international environmental lawyers seeking to address the fragmented nature and inconsistent implementation of international environmental law by bringing together its fundamental principles under one legally binding framework instrument.

ICC statement on water and business

The ICC statement explains why water stewardship matters to business, what companies are already doing and how public and private actors can collaborate further.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.