Environment and Energy

Kommisjonen har utarbeidet Charteret, «Næringslivets erklæring for en bærekraftig utvikling». Man har hjulpet industrien med å utforme fornuftige retningslinjer for miljø og forberedt næringslivets innspill overfor mellomstatelige og internasjonale miljøplaner. Kommisjonen er næringslivets representant innen UNEP.

ICC er pådriver for en effektiv og økomonisk utnyttelse av tilgjengelige energiressurser med et minimum av inngrep fra myndighetenes side. Kommisjonen har i de senere år spesielt arbeidet med miljøproblemene knyttet til energiutnyttelsen, og viktigheten av optimal utnyttelse av alle tilgjengelige energikilder.

Nedlastinger

Kontaktpersoner

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver, NHO

Petter Inge Longva

Direktør, Hydro

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.