Corporate Economists Advisory Group (CEAG)

Corporate Economists Advisory Group (CEAG)

CEAG analyserer viktige internasjonale spørsmål og gir råd til ICCs presidentskap, bl.a. i forbindelse med uttalelsene til G-7 møtene.

Hold deg oppdatert på CEAG

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.