Commission on Competition

Skal sikre at forretningsbehov og markeder ivaretas i utformingen og gjennomføringen av konkurranselov og politikk. Kommisjonen utarbeider synspunkter innen internasjonal handel på statlige og mellomstatlige beslutninger som berører konkurranse, fusjonering og antitrust lover.

Kommisjonen identifiserer forsøk på forvrengning av prinsipper for likhet mellom private og statlige selskaper, noe som kan være et resultat av nasjonale lover eller EU reguleringer.

Fredrik Ottesen, Advokatfirma Ræder

Fredrik Ottesen, Advokatfirma Ræder

Fredrik Ottesen er partner i Ræder og en av landets mest anerkjente advokater innen konkurranserettslige problemstillinger.

Fredrik arbeider hovedsaklig med konkurranserettslig bistand i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Han brukes som rådgiver i prosesser mot konkurransemyndighetene, i forbindelse med kartellsaker og ved misbruk av dominerende stilling. Han hjelper også til med å etablere og følge opp compliance-programmer for bedrifter.

Fredrik har vært saksbehandler i Konkurransetilsynet, EU-kommisjonens «Merger Task Force» og Moderniseringsdepartementet. Fra tiden i Moderniseringsdepartementet opparbeidet han seg også erfaring med forhandling av frihandelsavtaler mellom EFTA og diverse tredjeland.

Fredrik kom til Ræder som senioradvokat i 2013, etter mange år i Advokatfirmaet BAHR. Han er anerkjent både i Finansavisens årlige advokatundersøkelse, i Legal 500, samt som «Up and Coming spesialist» innen konkurranserett i Chambers and Partners.

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.