Commercial Law and Practice

Commercial Law and Practice

Kommisjonen utarbeider regler og retningslinjer for å lette kommersiell handel, og kommer med forslag om hvordan land som er uenige om fortolkninger av lover kan bli enige. Kommisjonen har utarbeidet publikasjoner som Incoterms 2010, ICC Model Distributorship Contract, Guide to the Drafting of Electronic Data Interchange (EDI), Model Forms for Issuing Demand Guarantees og Model Sales Contracts.

Hold deg oppdatert på utviklingen innen Commercial Law & Practice

Maria C. Lundstad Aulie

Seniorrådgiver,
Innovasjon Norge

Katrine Berge Enger

Attorney-at-law,
DNB Bank ASA

Malin Thorngren

Juridisk rådgiver,
Innovasjon Norge

christian-lien

Christian Lien

Claims manager/partner,
Fender Claims Services AS

Olav Hermansen

Seniorrådgiver,
Norges Lastebileier-Forbund

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Trade Finance, Incoterms®, Import & Export.