Incoterms® 2020 (engelsk)

NOK 650,-

ICC’s medlemmer får 20% rabatt på alle publikasjoner.

Les mer om fordelene ved å bli medlem i ICC

De nye Incoterms®-reglene trer i kraft 1. januar 2020. Fra denne datoen skal enhver kjøps- og salgskontrakt referere til Incoterms®2020-reglene.
Incoterms®2020 inneholder de nye ICC-reglene for bruk av de 11 Incoterms® salgsklausulene. Den tar hensyn til den siste utviklingen innen handelspraksis og oppdateringer og samler noen av de tidligere reglene.

Ved tydelig å fordele ansvar for kostnader og risiko i de forskjellige stadiene av en leveranse, unngår selskaper dyre misforståelser som lett kan oppstå når de handler i forskjellige markeder – og som kan gi alvorlige økonomiske konsekvenser.

Gamle regler gjelder fortsatt for kontrakter skrevet med henvisning til tidligere regelverk.

P.S: Som medlem av ICC Norge får du 20 prosent rabatt på alle bokkjøp.

Jeg ønsker å bestille Incoterms® 2020 (engelsk)