Arbitration and ADR

Kommisjonen arbeider helt separat fra International Court of Arbitration som et komptansesenter for praktiske spørsmål i forbindelse med internasjonal voldgift.

Hold deg oppdatert på utviklingen innen Arbitration & ADR

Arbitration and Mediation Rules

The Arbitration Rules are those of 2012, as amended in 2017. They are effective as of 1 March 2017. The Mediation Rules, in force from 2014, reflect modern practice and set clear parameters for the conduct of proceedings.

Rules of ICC as Appointing Authority

2018 Rules of ICC as Appointing Authority in UNCITRAL or Other Arbitration Proceedings.

Advokat/Partner,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

Anders Ryssdal

Advokat/Partner,
Advokatfirmaet Glittertind

Trond Sollund

Advokat/Partner,
Advokatfirmaet Schjødt

Dr. Juris Giuditta Cordero

Professor ved UiO

Mikal Brøndmo

Advokat/Partner,
Advokatfirmaet Haavind AS

Ola Ø. Nisja

Advokat/Partner,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

Ola Ø. Nisja er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Nisja er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Mer informasjon om Ola. Ø. Nisja

Anders Ryssdal

Advokat/Partner,
Advokatfirmaet Glittertind

Anders Ryssdal har arbeidet som advokat siden 1984. Han har prosedert et stort antall sivile saker i norske og i internasjonale domstoler. Han har ført ca. 25 saker for Høyesterett, hvorav 6 saker i plenum og storkammer. Han har bred erfaring med voldgiftssaker, og er regelmessig voldgiftsdommer. Han har også betydelig erfaring med rådgivning i forretningsjuridiske spørsmål.

Anders arbeider særlig med tvistespørsmål knyttet til aksjerett, selskapsrett, kjøp av bedrift (M&A), verdipapirrett, finansmarkedsrett, kontraktsrett, konkurranserett, offentlig rett og internasjonal rett, samt med bistand til bedrifter som er gjenstand for granskning og etterforskning.

Mer informasjon om Anders Ryssdal

Arbitration and Mediation Rules

The Arbitration Rules are those of 2012, as amended in 2017. They are effective as of 1 March 2017. The Mediation Rules, in force from 2014, reflect modern practice and set clear parameters for the conduct of proceedings.

Trond Sollund

Advokat/Partner,
Advokatfirmaet Schjødt

Trond Sollund arbeider primært med prosedyre for domstolene og ved voldgift, med et særlig fokus på olje og gass sektoren. Han har betydelig erfaring med fabrikasjonskontrakter, EPC kontrakter, rigg-kontraker og gassalgsavtaler. Trond har vært i Schjødt siden 1998. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo. Han har også vært dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett.

Mer informasjon om Trond Sollund

Dr. Juris Giuditta Cordero

Professor ved UiO

Giuditta Cordero-Moss er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser internasjonal privatrett, international commercial law og international commercial arbitration. Hun har sin opprinnelige juridiske utdannelse fra Università La Sapienza i Roma (1984) og doktorgrad fra Vitenskapsakademiet i Moskva (1995) og Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1999).

Hun har utstrakt praktisk erfaring innenfor internasjonale kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift, og publiserer og foreleser i Norge og internasjonalt. Hun er redaktør for tidsskriftet Lov og Rett.

Mer informasjon om Giuditta Cordero

Rules of ICC as Appointing Authority

2018 Rules of ICC as Appointing Authority in UNCITRAL or Other Arbitration Proceedings.

Mikal Brøndmo

Advokat/Partner,
Advokatfirmaet Haavind AS

Mikal Brøndmo er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning, med særlig fokus på tvister innen olje, offshore og entreprise.

Mikal har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister. Brøndmo har representert parter i internasjonale (både institusjonell og ad hoc) og nasjonale voldgiftssaker. Han har særlig erfaring med å representere parter i internasjonale entreprise-, olje- og offshore-voldgifter, inkludert offshore vind-tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC og GMAA.

Mikal er foreleser ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett og sivilprosess. Videre sensurerer han i fagene offshorekontrakter og entrepriserett.

Mer informasjon om Mikal Brøndmo

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.