Arbitration and ADR

Kommisjonen arbeider helt separat fra International Court of Arbitration som et komptansesenter for praktiske spørsmål i forbindelse med internasjonal voldgift.

Nedlastinger

Kontaktpersoner

Ola Ø. Nisja

Advokat/Partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Ola Ø. Nisja er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Nisja er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Anders Ryssdal

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Glittertind

Anders Ryssdal har arbeidet som advokat siden 1984. Han har prosedert et stort antall sivile saker i norske og i internasjonale domstoler. Han har ført ca. 25 saker for Høyesterett, hvorav 6 saker i plenum og storkammer. Han har bred erfaring med voldgiftssaker, og er regelmessig voldgiftsdommer. Han har også betydelig erfaring med rådgivning i forretningsjuridiske spørsmål.

Anders arbeider særlig med tvistespørsmål knyttet til aksjerett, selskapsrett, kjøp av bedrift (M&A), verdipapirrett, finansmarkedsrett, kontraktsrett, konkurranserett, offentlig rett og internasjonal rett, samt med bistand til bedrifter som er gjenstand for granskning og etterforskning.

Trond Sollund

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Schjødt

Trond Sollund arbeider primært med prosedyre for domstolene og ved voldgift, med et særlig fokus på olje og gass sektoren. Han har betydelig erfaring med fabrikasjonskontrakter, EPC kontrakter, rigg-kontraker og gassalgsavtaler. Trond har vært i Schjødt siden 1998. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo. Han har også vært dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett.

Dr. Juris Giuditta Cordero

Professor ved UiO

Giuditta Cordero-Moss er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser internasjonal privatrett, international commercial law og international commercial arbitration. Hun har sin opprinnelige juridiske utdannelse fra Università La Sapienza i Roma (1984) og doktorgrad fra Vitenskapsakademiet i Moskva (1995) og Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1999).

Hun har utstrakt praktisk erfaring innenfor internasjonale kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift, og publiserer og foreleser i Norge og internasjonalt. Hun er redaktør for tidsskriftet Lov og Rett.

Mikal Brøndmo

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Haavind AS

Mikal Brøndmo er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning, med særlig fokus på tvister innen olje, offshore og entreprise.

Mikal har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister. Brøndmo har representert parter i internasjonale (både institusjonell og ad hoc) og nasjonale voldgiftssaker. Han har særlig erfaring med å representere parter i internasjonale entreprise-, olje- og offshore-voldgifter, inkludert offshore vind-tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC og GMAA.

Mikal er foreleser ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett og sivilprosess. Videre sensurerer han i fagene offshorekontrakter og entrepriserett.

atle-skaldebo-rod

Atle Skaldebø-Rød

Partner, BAHR

Atle Skaldebø-Rød er partner i BAHR, og leder BAHRs faggruppe for Tvisteløsning.​ Han arbeider med rettssaker, voldgift og alternativ tvisteløsning, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2008.

Han har bred erfaring med komplekse og internasjonale tvister innenfor et bredt felt, blant annet kommersielle kontrakter, sjøforsikring, post M&A, selskapsrett, erstatningsansvar, insolvens, regnskap, og offentligrettslige forhold som skatt, avgift og generell forvaltningsrett samt spesielle prosessformer som midlertidig sikring og bevissikring.

Han er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift og styremedlem i Sjørettsforeningen. ​

Hold deg oppdatert på internasjonal handel

Meld deg på nyhetsbrevet til ICC Norge og hold deg oppdatert på nyheter, kurs og arrangementer relatert til internasjonal handel.

Vi sender ut én e-post i måneden.

Takk for din interesse i ICC Norge

Vi har sendt en bekreftelse til e-posten du oppgav.